Dienstbodebolletje

Deze belletjes van hout of zilver lagen of hingen vroeger in verschillende kamers van het huis. Als men de dienstbode nodig had, bijvoorbeeld voor het opdienen van de volgende gang, drukte men op het knopje en de dienstbode kon dan in haar ruimte zien uit welke kamer de oproep kwam.

bellen waarmee de dienstbode werd geroepen