Koninkrijk der Nederlanden

Het Koninkrijk der Nederlanden (de Nederlanden, Nederland)

is een soevereine staat, die voornamelijk in West-Europa gelegen is, maar deels ook in het Caribisch gebied (Antillen en Kleine Antillen). Deze constitutionele monarchie bestaat zo uit 4 "Nederlanden": Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Daarnaast zijn er nog 3 gemeenten: Bonaire, Saba en Sint Eustatius. In wezen zijn deze landsleden gelijkwaardige partners in het koninkrijk, hoewel men de facto regeert vanuit Nederland, dat dan ook bijna het volledige grondgebied van de Nederlanden omvat (98%). De andere Nederlanden opereren in hun eigen parlementen zowat autonoom en blijven enkel afhankelijk van Nederland inzake een aantal centrale staatsbevoegdheden, waaronder buitenlandse zaken en defensie. In november 2019 zijn er 17737438 Nederlanders.

De huidige Nederlandse monarchie

is een nawee van de val van Napoleon I. Wanneer die in 1813 de slag bij Leipzig verliest, blazen de Franse overheersers ook in de veroverde Nederlanden de aftocht. Al sinds de Bataafse Republiek is de Franse invloed hier groot en Napoleon doet niets liever dan die controle nog vergroten. Sinds 1810 heeft hij de Nederlanden daarom zelfs geannexeerd.

Zijn vertrek laat een leegte na

die de grootmachten van de tijd wel aanspreekt in hun gedeelde strijd tegen de Franse veroveringsdrang. In het geheime Protocol van London tekenen ze de grenzen uit van een buffer tegen het Franse geweld, bestaande uit de vroegere Bataafse Republiek (Koninkrijk Holland), de Oostenrijkse Nederlanden en het prinsbisdom Luik (het huidige België).

De leider van dit nieuwe rijk

wordt gezocht in het huis van Oranje en Nassau, dat een decenniaoude droom koestert om de Nederlanden te verenigen. Willem, de Prins van Oranje en Nassau, bestijgt de troon als Koning van Nederland in maart 1815. Internationale herkenning volgt op het Congres van Wenen (juni 1815), nadat Napoleon een 2de keer verslagen wordt, dit keer in Waterloo. Even later wordt koning Willem ook nog groothertog van Luxemburg en is de Oranje droom werkelijkheid.

Dat duurt nog tot België zich in 1830 losscheurt. Nederland volgt in 1839 en ook Luxemburg wordt een onafhankelijk land, dat zijn grondgebied wel merendeels naar België ziet verdwijnen. De autoritaire, absolute despoot Willem wordt ondertussen vervangen door een ministerkabinet en een constitutieve monarchie. In 2015 kan het koningshuis van Oranje in die gedaante zijn 200ste verjaardag vieren.