Walsen

Een zilverwals is een machine waarmee een hoeveelheid zilver kan worden uitgerold (gewalst) tot een plaat met een gewenste dikte. Zo'n plaat kan nodig zijn wanneer de smid het zilver op een bepaalde manier wil bewerken, bijvoorbeeld hameren, drijven, pointilleren of stempelen -- omzeggen de 'grovere' smeedtechnieken. Tegenover de plaattechnieken staan dan fijnere technieken, zoals het zilver gieten of het filigraan werk -- technieken die geschikter zijn voor kleinere objecten en detailwerk.

Waar een zilverplaat nodig is, is vooral de juiste plaatdikte van belang. Zowel drijven als hameren zijn namelijk tijdrovende en precieze werken, waarbij het materiaal het hard te verduren krijgt. De plaat moet deze processen tegelijk faciliteren (soepel genoeg blijven) en overleven (hard genoeg blijven). Die ideale plaat kan men enkel via het walsen bekomen.

Zo'n zilverwals lijkt dan eigenlijk best veel op andere, misschien bekendere handmatige walsmachines, zoals bijvoorbeeld een deegwals. Via de draaihendel bedient de smid 2 rollende staven uit sterk metaal, waartussen het zilverstuk stelselmatig wordt 'uitgerold'. De afstand tussen de rolstaven kan daarbij worden aangepast aan de dikte van het zilverstuk en bepaalt dus ook de dikte van de uiteindelijke plaat. Door de afstand tussen de staven almaar te verkleinen, wordt het zilverstuk platter bij elke wals, tot de gewenste plaatdikte een feit is.

Zilverwalsen is zo een tijdrovend en precies werk. De smid moet oppassen dat het zilver niet breekt of ontrafelt en daarvoor mag de druk van de wals op de plaat nooit te groot worden. De geleidelijkheid van het walsen moet dus te allen tijde gerespecteerd worden.