F.Z. Zwollo

F.Z. Zwollo 

Frans Zwollo Sr een belangrijke Nederlandse zilversmid

Frans Zwollo Sr werd geboren in Amsterdam in 1872. Hij was een zoon van Johannes Zwollo en Johanna F.C. Meyer. Johannes Zwollo was metaalwerker en had de leiding over de ateliers van de Firma A. Bonebakker & Zoon te Amsterdam. Frans Zwollo Sr leerde het vak van edelsmid van zijn vader en andere familieleden die ook edelsmeden waren. Twee van zijn broers: Johannes en Maarten traden ook in de voetsporen van hun vader.

De Zwollo's waren allemaal creatief en maakten graag unica's die nog met de hand werden gemaakt. Frans Zwollo Sr leerde het vak door ervaring op te doen in ateliers in Amsterdam, Brussel en Parijs. In 1893 vestigde hij zich als zelfstandig zilversmid in Amsterdam, een belangrijk opdrachtgever was A. Bonebakker & Zoon maar hij werkte ook voor W. Hoeker, Roelof Citroen, Van Kempen en Van den Eersten & Hofmeyer. In tegenstelling tot deze vaste opdrachten stonden de ontwerpen die hij voor zijn atelier maakte, deze waren vernieuwd en geïnspireerd door de natuur. 

De Art Nouveau van Frans Zwollo Sr

Frans Zwollo Sr heeft veel betekent voor de Nederlandse edelsmeedkunst, zijn stijl was vernieuwend en bijzonder. Hij maakte uitsluitend handwerk in naturalistische vormen. Golvende en spiraalvormige ornamenten soms in combinatie met edelstenen. Zwollo Sr won een bronzen medaille op de wereldtentoonstelling in Parijs in 1900. Sieraden en zilverwerk van Frans Zwollo Sr is in vele belangrijke musea te bewonderen.