Heraldiek

Heraldiek is een ander woord voor wapenkunde.

Ridders en andere dappere strijders

In de loop van de twaalfde eeuw zijn de bewoners van Europa begonnen met het aanbrengen van versieringen op de wapenuitrustingen van ridders en andere dappere strijders. Met behulp van de aangebrachte kleuren en voorstellingen kon men laten zien tot welke familie de strijder behoorde en uit welke omgeving hij kwam. Was de ridder gedood of gevangengenomen dan kon men met behulp van een Heraldus (kenner van de Heraldiek) achterhalen uit welke omgeving deze dappere strijder kwam en uitzoeken of het mogelijk was om een vergoeding te vragen of losgeld op te eisen.

Heraldiek kon echter ook heel persoonlijk zijn, met behulp van tekens op een paardenkleed of door het dragen van een opvallende zegelring werd dan in een oogopslag duidelijk dat men te maken had met een koning, baron of ander belangrijk persoon.

Nederlands Genootschap voor Heraldiek

Op 18 november 2014 is de stichting Nederlands Genootschap (NGH) opgericht. Deze stichting houdt drie verschillende wapenregisters bij:

 • Het Kerkelijk wapenregister
 • Wapenregister Corporaties voor stichtingen, verenigingen en bedrijven
 • Wapenregister voor Familienamen

Wapenregister voor familienamen

De stichting NGH kan ook wapenbrieven verlenen en registeren, echter zonder wettelijke bescherming. Wettelijke bescherming is er alleen voor de wapens van de Nederlandse adel, de gemeenten en de provincies. 

Heraldiek en/of beeldmerk

Bedrijven, kerkgenootschappen, families, buurt- en sportverenigingen vinden het fijn om een eigen 'wapen' te voeren. Dit kunnen ze dan laten afbeelden op een zegelring, een diploma of een vlag. Toch is er een groot verschil tussen een beeldmerk en goed ontworpen ‘wapen’. Een beeldmerk heeft vooral iets weg van een logo, terwijl een ‘wapen’ echt symbool staat voor de rechtspersoonlijkheid die wordt gesymboliseerd. 

Heraldiek Kennisbank Zilver.nl

De opbouw van een ‘wapen’ bestaat (van boven naar beneden) uit de volgende vaste onderdelen.

 • Helmteken, afbeelding die op de helm en op het schild staat
 • Rangkroon, rang binnen de adel of hiërarchie
 • Wrong, opgerolde doek onder de kroon
 • Dekkleed, bescherming van de helm en alles wat daaronder staat
 • Helm, rust op het schild
 • Schild, staat in het midden
 • Schildhouder, drager van het schild. Staan aan beide zijden van het schild. 
 • Ordeteken, decoratie of onderscheidingsteken
 • Grond
 • Motto of wapenspreuk

Kleurgebruik bij het ontwerpen van een ‘wapen’

Er kunnen slechts een beperkt aantal kleuren in combinatie met de metalen goud en zilver worden gebruikt voor het ontwerpen van een ‘wapen’. De kleuren rood, groen, blauw en zwart. Elke kleur kan zijn eigen betekenis hebben en iets vertellen over heb bedrijf, de familie of het land. 

Bronnen:

Op zoek naar een bestaand familiewapen? Kijk dan eens op de website van cbg.nl

Wikipedia

Bekijk ook onze collectie:

Antiek zilver

17e en 18e eeuws tafelzilver