Koningin Wilhelmina


Wilhelmina Helena Pauline Maria (31 augustus 1880 - 28 november 1962) was koningin van Nederland tussen 1890 en 1948. Met bijna 58 jaar is ze de langst regerende monarch van het land. Ze beleeft onder andere de 2 Wereldoorlogen. 

Wilhelmina de dochter van Willem III

Wilhelmina is de dochter van koning Willem III van Nederland en Emma van Waldeck en Pyrmont. Wanneer haar vader sterft in 1890 zijn zijn 3 zoons (uit een vorig huwelijk) en troonerven al gestorven, net als oom Frederick. Wilhelmina is op 10-jarige leeftijd de troonopvolgster, zoals Willem zelf ook al beslist in 1887. Tot aan haar 18de verjaardag blijft haar troon onder regentschap van moeder Emma. Vanaf haar 16de leidt Emma Wilhelmina op tot koningin. In 1898 krijgt ze de leiding over de Nederlandse regering.  

Koningin Wilhelmina der Nederlanden kennisbank Zilver.nl


Wilhelmina wordt herinnerd als een krachtdadig en inspirerend leider. Tijdens de Eerste Wereldoorlog weet ze de Nederlandse neutraliteit grotendeels te bewaren en de daaraan gekoppelde problemen te bezweren -- terwijl ze als vrouw nochtans geen opperbevelhebber van het leger mag zijn. Wilhelmina's politieke, diplomatieke en zakelijke talenten zijn onmiskenbaar. In het interbellum weet haar populariteit de monarchie te behoeden voor een communistische revolutie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog weet ze vanuit Engeland uit te groeien tot een symbool van verzet via toespraken op Radio Oranje. Ondertussen wordt ze ook nog eens de eerste vrouwelijke dollarmiljardair en weet haar ondernemerschap Nederland op de kaart te zetten als industriële grootmacht. Met de Zuiderzeewerken delegeert ze het grootste Nederlandse waterbouw-project van de 20ste eeuw.

Dochter Juliana

Hoewel Engeland en Wilhelmina niet de beste vrienden zijn, doet ze hier tijdens de Tweede Wereldoorlog heel wat nieuwe politieke en sociale ideeën op. Haar hoop is om deze nieuwe politiek ook in Nederland te implementeren. Haar teleurstelling is dan ook groot wanneer ze, bij haar terugkeer in 1945, alle oude krachten weer aan de macht ziet verschijnen. Ook het aankomende verlies van Indonesië valt haar zwaar en ouderdom en ziekte spelen haar meer en meer parten. Het zijn meteen ook de voornaamste redenen voor haar aftreden op 4 september 1948, na 57 jaar en 286 dagen leiderschap. Wilhelmina wordt nu Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina der Nederlanden, terwijl de kroon overgaat naar dochter Juliana.  

Voor veel historici markeert het vertrek van Koningin Wilhelmina ook het vertrek van ware koninklijke invloed in Nederland. Ze sterft in Het Loo op 28 november 1962, op 82-jarige leeftijd, en ligt begraven in de koninklijke crypte van Delft. Tijdens de begrafenis werd, wars van het protocol, haar wens gerespecteerd om de witte kleur centraal te stellen, als symbool van het eeuwige leven, dat begint na de aardse dood. Volgens de Duitse Salic erfwet sterft met Wilhelmina overigens het Huis van Oranje-Nassau-Dietz uit, maar de gehanteerde regel heeft geen kracht in het Nederlands, koninklijk erfrecht.