Koninkrijk Holland


Het Koninkrijk Holland wordt opgericht in 1806 door Napoleon Bonaparte. Het is de eerste Nederlandse monarchie sinds 1581. Napoleons doel is om de vrijgevochten Nederlanders beter te controleren, nadat een autoritaire versie van de Bataafse Republiek mislukt. De grootpensionaris wordt vervangen door een koning, Louis Bonaparte, Napoleons derde broer. In de naam van zijn koninkrijk is de leidinggevende provincie van het land terug te vinden. Vanaf 1807 behoren ook Jever en Oost-Friesland tot Louis' rijk. Limburg en delen van Zeeland zijn dan al Frans bezit.  

Ook broer Louis blijkt echter al snel niet aan Napoleons verwachtingen te voldoen. Hij dient zijn Nederlandse onderdanen in plaats van zijn Franse overste. Hij leert Nederlands, laat Napoleons ministers het Franse staatsburgerschap weigeren en eist dat in rechtbanken enkel Nederlands wordt gesproken.

Napoleons grieven

hebben verder vooral te maken met de Koninklijke Garde, die de kleine keizer niet het leger weten te geven dat hij zoekt ter bescherming van de Engelse flank en ondersteuning van zijn troepen in Duitsland en Spanje. Ook in het binnenland zorgt een nijpend tekort aan rekruten en het falende beleid dienaangaande voor rellen. Uiteindelijk moet Louis zelfs (tegen zijn zin) de dienstplicht invoeren, die bij zijn komst zo gevreesd wordt door het volk. Napoleons economische boycot maakt de destabilisatie compleet. Broer Louis gaat twijfelen en zet zo zijn grenzen open voor buitenlandse illegaliteit en militaire bedreigingen.

In 1809 profiteren de Britten

van de situatie en starten de Walcheren campagne. Voor Napoleon is de maat vol. Hij lijft de Zuidelijke Provincies in en, in 1810, dwingt hij koning Louis om af te treden. In een laatste poging om de onafhankelijkheid te behouden, doet die nog troonsafstand ten voordele van zijn zoon, Louis II, die op 1 juli 1810 Koning van Holland wordt. Acht dagen later, op 9 juli, vaardigt Napoleon echter het Decreet van Rambouillet uit en benoemt Nicolas Charles Oudinot (en later Charles François Lebrun) tot stadhouder-prins. De Nederlanden zijn Frans, nog tot in 1813.

Hoewel het Koninkrijk Holland van korte duur is, zien historici er wel de kiem in van de huidige Nederlandse monarchie. De mogelijkheid van een koninkrijk is het volk bijgebleven wanneer het Huis van Oranje in 1813 terugkeert uit ballingschap om de machtspositie in te nemen die de terugtrekkende Fransen laten liggen.

Het keuren van goud en zilver tijdens het Koninkrijk Holland

Op 11 maart 1807  verschijnt er een publicatie van de Koning van Holland waarin bij artikel 1 staat: Met den 1sten Julij 1807, zullen zijn en worden gehouden en vernietigd en vervallen alle Plakkaten, Ordonannatiën, keuren en wat al van dien aard zoude moge wezen.

Er komen nieuwe keuren, herkeuren, belastingstempels, gehaltetekens, jaaretters en kantooraanduidende keuren die geldig blijven tot en met 1813.

Lees ook:

Koninkrijk der Nederlanden